o turnieju

Początki Turnieju (rok szkolny 1993/1994) były bardzo skromne, bowiem zaczęliśmy od zorganizowania Konkursu Wiedzy Samochodowej, mającego charakter wewnątrzszkolny. Już rok później postanowiliśmy poszerzyć zasięg turnieju zapraszając do jego udziału uczniów ze szkół z województwa pomorskiego. Od roku 1996/1997 szkolnego zapraszaliśmy do udziału szkoły z Polski północnej. Zależało nam na pobudzeniu aktywności uczniów i propagowaniu wiedzy samochodowej. Formuła turnieju nie była zbyt skomplikowana- uczestnicy byli podzieleni według kategorii szkół: technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Po części pisemnej jury wyłoniło po trzech najlepszych uczniów z każdego typu szkoły, a następnie przystąpili oni do drugiego etapu turnieju- zmagań praktycznych. W pierwszych latach trwania turnieju część praktyczna odbywała się w pracowni samochodowej szkoły i polegała na wykonywaniu przez finalistów ćwiczeń praktycznych z elektrotechniki samochodowej, pomiarów warsztatowych i silników spalinowych. Ocenie podlegała poprawność i dokładność wykonania ćwiczenia oraz czas ich realizacji. Zwycięzcy turnieju otrzymywali użyteczne nagrody, przydatne w branży motoryzacyjnej, a wszyscy uczestnicy – nagrody pocieszenia. Kolejne edycje turnieju utwierdziły nas w przekonaniu, iż były to spotkania bardzo pożyteczne dla wszystkich uczestniczących w nim stron. Były również polem wymiany doświadczeń zawodowych miedzy nauczycielami oraz dzieleniem się wrażeniami konkursowymi między uczniami a uczestnikami finału. Z każdym rokiem przybywało nam nowych szkół oraz zawodników. Uczestnicy poszczególnych turniejów chętnie brali w nich udział, ponieważ była to okazja do sprawdzenia swoich możliwości praktycznych i poziomu wiedzy technicznej. Wraz z rosnącą konkurencją wzrastał również poziom przygotowywanych pytań i zadań praktycznych, w ramach których między innymi wykonywano mierzenie parametrów pracy silników, dokonywano pomiarów instalacji elektrycznej pojazdów i jej elementów oraz pomiarów parametrów układu napędowego i jezdnego wraz z ich regulacją.

W czasie sprawdzania prac konkursowych przez jury, organizatorzy zapewniali uczniom różnego rodzaju atrakcje, między innymi prezentację gokartów i motocykli żużlowych na boisku szkolnym, pokazy wykrywania usterek w elektronicznych systemach wtryskowych Motronic i D-Jetronic, zwiedzanie naszej pracowni samochodowej wyposażonej przez współpracujące z nami przedstawicielstwo TOYOTY, a także występy kabaretu szkolnego.

Dotychczas spotykaliśmy się w gronie uczestników reprezentujących szkoły samochodowe z Polski północnej. Za sprawą naszych ambicji, od roku szkolnego 2011/2012 rozgrywki turniejowe przeniesiono na Międzynarodowe Targi Poznańskie, a dzięki nowym sponsorom i inicjatywie Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej (STM), zaprosiliśmy do udziału wszystkie szkoły o profilu samochodowym z całej Polski. W związku z powyższym uległ zmianie regulamin turnieju oraz zmienił się także sposób naboru do dalszych eliminacji i samego finału. Ze strony MTP otrzymaliśmy pomoc w obszarze administracyjno-organizacyjnym, a także udostępniono nam sale konferencyjne w celu przeprowadzenia etapu pisemnego dla 198 uczestników z 47 szkół. Spośród wszystkich startujących, po etapie pisemnym, wyłoniono pięciu najlepszych uczniów w kategorii klas technikalnych i pięciu z klas zasadniczych. Drugą częścią turniejowych zmagań był etap praktyczny, który przeprowadzono w „szkole wzorcowej” (stanowiska przygotowane na terenie targów z wyposażeniem technodydaktycznym laboratoriów i pracownią zawodową dla specjalności elektronika i elektrotechnika pojazdów samochodowych). Na bardzo nowoczesnym sprzęcie produkowanym na potrzeby wyposażania szkolnych pracowni samochodowych, laboratoriów, uczelni, ośrodków praktycznego doskonalenia, uczestnicy zestawiali na tablicach obwody elektryczno-elektroniczne, dokonywali różnych pomiarów, sprawdzali pracę elektrycznych urządzeń pojazdów samochodowych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ocenę uczestnika był czas wykonywania zadania turniejowego. Tak więc należało w sposób kreatywny połączyć wiedzę z umiejętnościami praktycznymi by zostać najlepszym mechanikiem samochodowym. Pomiędzy nimi rozgrywała się walka o bycie najlepszym w swojej kategorii.

Za sprawą wystawców-sponsorów na Międzynarodowych Targach pozyskaliśmy cenne i atrakcyjne nagrody, które trafiły nie tylko do indywidualnych zwycięzców, ale także do szkół.
Od pierwszej edycji turnieju zawsze wspierali nas sponsorzy, którzy obdarowując zwycięzców nagrodami uatrakcyjniali Turniej Wiedzy Samochodowej.


Przez te lata wspomagali nas:

 • Komitet Rodzicielski przy Zespole Szkól Samochodowych w Gdańsku, oraz Komitety Rodzicielskie z innych szkól biorących udział w Turnieju
 • Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich Oddział Wojewódzki w Gdańsku
 • Opel Motor Centrum z Gdańska, „Renobil” – dealer firmy Renault z Gdańska
 • Telewizja Polska S.A Oddział w Gdańsku
 • Volvo Sp. z o.o oddział w Gdyni, we współpracy z przedstawicielem szwedzkiej firmy narzędziowej IDG-Tools
 • Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, reprezentowane przez dr inż. R. Sosnowskiego
 • Nowoczesny Warsztat” reprezentowany przez pana S. Klauza
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie
 • Politechnika Poznańska
 • „Giełda Samochodowa” – miesięcznik motoryzacyjny
 • Mechatronika reprezentowana przez pana R. Kędzia

Turniej Wiedzy Samochodowej miał na celu:

 • Tworzenie dobrego klimatu sprzyjającego zdrowej konkurencji wśród pasjonatów motoryzacji.
 • Tworzenie wzajemnych, efektywnych relacji między uczestnikami turnieju choć niepozbawionych czynnika konkurencji.
 • Propagowanie wiedzy samochodowej, poszerzanie jej poprzez śledzenie prasy motoryzacyjnej i nowych pozycji wydawniczych w tym obszarze a także doskonalenie umiejętności praktycznych, pobudzanie smykałki majsterkowicza.
 • Zapoznanie się przez uczestników z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w motoryzacji dzięki pomocom naukowym.
 • Sprawdzenie umiejętności manualnych uczestników w części praktycznej na nowoczesnym sprzęcie w zakresie elektromechaniki i mechatroniki pojazdów samochodowych.

A teraz trochę turniejowych przemyśleń.

 • Było to dla nas duże wyzwanie, tym bardziej, że nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tak dużym rozmachem imprezy. Ale z pomocą STM-u i jego Prezesa Pana Rafała Sosnowskiego, fanatyka samochodowych pomysłów, człowieka z charyzmą, z dużym doświadczeniem i wiedzą ruszyliśmy do boju, nie obawiając się o ewentualne drobne niedogodności.
 • Bardzo dobrym pomysłem okazało się ulokowanie turnieju na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, dzięki czemu uczestnicy wraz z opiekunami mogli zagospodarować każdą wolną chwilę na zgłębianie wiedzy, korzystając z profesjonalnych stanowisk wystawowych.
 • Trafieniem w dziesiątkę było również wykorzystanie ekspozycji p. Ryszarda Kędzi, głównego jurora etapu praktycznego, bowiem wystawione przez niego zestawy panelowe i stanowiska systemów elektronicznych pojazdów samochodowych zapewniły przebieg części praktycznej na wysokim poziomie.
 • By nie uszło uwadze to wielkie dla nas wydarzenie (i nie tylko) postanowiliśmy nawiązać współpracę z Nowoczesnym Warsztatem- ogólnopolskim miesięcznikiem dla fachowców branży motoryzacyjnej. To za sprawą dyrektora tego czasopisma możemy pojawiamy się na łamach miesięcznika między profesjonalistami z branży samochodowej i możemy przedstawić swój komentarz odnośnie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej.
 • Organizowanie tego typu imprezy uświadamia nam wszystkim, jak warto inwestować w młode pokolenie, które z dużym zaangażowaniem śledzi i analizuje nowe technologie pojawiające się w motoryzacji.
 • Wraz z rozwojem Turnieju, chcemy by rozszerzył on swoje granice poza teren Polski. Chcielibyśmy zaprosić do uczestnictwa przedstawicieli szkół współpracujących z nami w ramach szkolnych Europejskich Programów. Sądzimy, że tak zorganizowany na skalę międzynarodową Turniej, wniesie wiele innowacyjnych pomysłów, pozwoli nawiązać ściślejsze relacje i będzie ciekawym doświadczeniem.

Na koniec coś o naszej szkole – popularnej „Gdańskiej Samochodówce”

Jesteśmy szkołą, która stawia duży nacisk na przygotowanie absolwentów do rzetelnego wykonywania zawodu. Staramy się postrzegać ucznia jako aktywnego uczestnika w jego indywidualnym rozwoju, zapewniając mu szeroki wachlarz możliwości kształcenia. Dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym uczniowie korzystają z profesjonalnych warsztatów firm samochodowych, stacji diagnostycznych, doradztwa zawodowego. Doskonałym sprawdzianem zdobytych umiejętności jest właśnie uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i turniejach. Cieszymy się bardzo, że możemy być organizatorem jednej z takich form zmierzenia się uczniów z tajnikami wiedzy motoryzacyjnej.


 

Organizatorzy Turnieju Wiedzy Samochodowej