Regulamin OTWS

Regulamin korzystania z serwisu www.otws.pl

I. Postanowienia wstępne

Użytkownik serwisu www.otws.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z portalu należy zapoznać się z jego treścią. Każdy użytkownik portalu oświadcza, że zapoznał się z poniższym regulaminem oraz akceptuje jego zapisy.

II. Definicje

Serwis - portal internetowy pod adresem www.otws.pl kierowany do odbiorców zainteresowanych szeroko pojętą tematyką motoryzacyjną i warsztatową. Właściciel Serwisu - Właścicielem jest Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku ul. Elbląska 54/64, 22-100 Gdańsk

Konto - dostępne po zalogowaniu w Strefie Użytkownika miejsce, które cechuje łatwość w obsłudze, wygoda i oszczędność czasu podczas użytkowania portalu. Daje możliwość dodania swojego wpisu firmowego - warsztatu, który po zaakceptowaniu go przez administratora strony będzie widoczny na liście warsztatów, w wyszukiwarkach oraz na mapie serwisu. Założenie konta nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat. Zarejestrowane dane można zmienić po zalogowaniu się na konto w panelu użytkownika, w zakładce Ustawienia Konta.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu, korzystająca z zasobów portalu.

Materiał – artykuł, zdjęcie, film oraz jakiekolwiek inne dane opublikowane w serwisie

Komentarz – tekst przekazany serwisowi przez Użytkownika z zewnątrz. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

III. Zasady ogólne

Serwis jest dostępny pod adresem www.otws.pl

Wydawnictwo Goldman stawia sobie za cel informowanie przedstawicieli branży warsztatowej w Polsce i poza granicami kraju o aktualnościach z tej branży, produktowych nowościach, ofertach firm, dostępnych produktach i usługach, fachowych poradach technicznych dotyczących serwisowania pojazdów.

IV. Warunki techniczne

Warunkiem koniecznym dla korzystania z portalu www.otws.pl jest posiadanie dostępu do Internetu oraz oprogramowania pozwalającego na przeglądanie jego zasobów. W przypadku korzystania przez odbiorców z nietypowych lub uszkodzonych rozwiązań dostęp może nie być możliwy.

V. Zasady korzystania

Do korzystania z serwisu nie jest wymagana rejestracja.

VI. Obowiązki odbiorcy

Czytelnik i użytkownik portalu musi korzystać z serwisu przestrzegając obecnie obowiązujących przepisów prawa, ale też norm społecznych. Właściciel serwisu zabrania umieszczania treści wulgarnych czy pornograficznych, popierające radykalne postawy społeczne, propagujące środki odurzające, ale też zawierające dane osobowe.

Zabrania się Użytkownikom samodzielnego umieszczenia treści reklamowych, promocyjnych, czy jakikolwiek innych zawierających nazwy firm, osób prywatnych, ich adresów czy danych kontaktowych.
Właściciel serwisu zastrzega sobie prawa do usuwania z portalu tego typu treści.

Za treści opublikowane w komentarzach i miejscach dostępnych dla użytkowników odpowiedzialność prawną ponosi autor wpisu.

Każdy użytkownik serwisu może skontaktować się z redakcją poprzez dostępny formularz lub mailowo - poprzez adresy dostępne w stopce strony.

VII. Obowiązki właściciela portalu

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez odbiorców. Nie odpowiada za sprzeczne z regulaminem korzystanie z serwisu.

Użytkownik posiadający konto w portalu www.otws.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych przez niego i zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach informacyjnych. Dotyczy to również danych dostarczonych w formularzu rejestrującym użytkowników newslettera portalu www.otws.pl

VIII. Ochrona danych osobowych

Dane zarejestrowanych odbiorców, oraz odbiorców zapisujących się do bazy newslettera, mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych. Odbiorcy wyrażają na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Wyrażają też zgodę na przetwarzanie zamieszczonych przez siebie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 883) oraz z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 wraz z jej późniejszymi zmianami).

Każdy użytkownik ma niezbywalne prawo wglądu do podanych danych osobowych, ich zmian, aktualizowania oraz usuwania.

Wydawnictwo Goldman wykorzystuje pliki „cookies" – są to pliki z informacją zapisywaną na komputerze lub innym urządzeniu użytkowanym przez odbiorcę.

Klauzula RODO

IX. Postanowienia końcowe

Wydawnictwo Goldman zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. Informacja o zmianach pojawi się tuż po ich wprowadzenia na stronie głównej serwisu przez 7 dni. Użytkowanie serwisu po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza ich zaakceptowanie.