Podczas badań technicznych będą robić zdjęcia samochodu. I będzie drożej, jeśli się spóźnimy

Podczas badań technicznych będą robić zdjęcia samochodu. I będzie drożej, jeśli się spóźnimy

Obecność pojazdu na badaniach technicznych (...) podlega dokumentowaniu fotograficznemu. W dokumentacji fotograficznej zamieszcza się wyraźne zdjęcie przedstawiające bryłę pojazdu na stanowisku kontrolnym do wykonywania badań technicznych wraz z tablicą rejestracyjną i zdjęcie przedstawiające wskazanie drogomierza oraz informacje dotyczące daty i godziny wykonania dokumentacji. (...) Dokumentację fotograficzną przechowuje się w stacji kontroli pojazdów przez okres pięciu lat od dnia przeprowadzenia badania technicznego.

To fragment projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który przyjęty już przez Radę Ministrów został skierowany do Sejmu do dalszych prac legislacyjnych. Z treścią projektu można zapoznać się tutaj.

Zmiany to przede wszystkim sporo nowych obowiązków dla diagnostów i właścicieli stacji - wykonywanie i przechowywanie zdjęć przez pięć lat. Projekt ustawy nie przewiduje za te nowe zadania dodatkowego wynagrodzenia. Kierowców natomiast zmartwi zapewne m.in. wyższa opłata w przypadku badania technicznego przeprowadzonego już po terminie.

Interesujące zmiany to m.in.:

- W przypadku przeprowadzenia okresowego badania technicznego nie wcześniej niż 30 dni przed wyznaczoną datą tego badania i nie później niż 30 dni po upływie wyznaczonej daty tego badania termin następnego okresowego badania technicznego ustala się, licząc od wyznaczonej daty tego badania.

- W przypadku gdy w ocenie właściciela lub posiadacza pojazdu istnieje uzasadnione przypuszczenie, że badanie techniczne zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów prawa, właściciel lub posiadacz pojazdu zgłasza diagnoście zastrzeżenia do przeprowadzonego badania technicznego bezpośrednio po jego wykonaniu (...) Ponowne badanie techniczne przeprowadza diagnosta, który wykonał badanie techniczne. Ponowne badanie techniczne przeprowadza się w obecności pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

Opłatę za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów pobiera niezależnie od opłaty za przeprowadzenie badania technicznego, w wysokości odpowiadającej 100% wysokości opłaty za przeprowadzenie badania technicznego.

Opłaty nie pobiera się za przeprowadzenie badania technicznego, dla którego wyznaczony termin badania technicznego upłynął w okresie: 1) czasowego wycofania pojazdu z ruchu zgodnie z art. 78a albo 2) uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, w związku z którym pojazd został poddany dodatkowemu badaniu technicznemu, albo 3) uszkodzenia pojazdu stanowiącego szkodę istotną.

No i wisienka na torcie:

Opłata za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie oraz odsetki za zwłokę od tych opłat stanowią przychód Transportowego Dozoru Technicznego.

Cały projekt ustawy TUTAJ.

Czytaj także:
Serwis z Warszawy pokazał faktury! Podwyżka za gaz o 313%