Nowe władze Polskiej Izby Motoryzacji

Nowe władze Polskiej Izby Motoryzacji

Na początku września odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Motoryzacji oraz pierwsze posiedzenia nowo wybranej Rady Izby.  Członkowie Izby reprezentowani poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu oraz Członkowie Rady, w głosowaniu tajnym wybrali nowe Organy Polskiej Izby Motoryzacji w następującym składzie:

PREZYDIUM RADY:

 1. Janusz Kobus – Prezes Izby
 2. Bożena Oleksy – Wiceprezes
 3. Waldemar Mrówczyński – Wiceprezes
 4. Tomasz Wronowski – Sekretarz Prezydium Rady
 5. Roman Kantorski – Członek Prezydium Rady – Prezes Honorowy
 6. Justyna Radek – Członek Prezydium Rady

RADA IZBY:

 1. Roman Kantorski, Prezes Honorowy PIM
 2. Janusz Kobus, Pilkington Automotive Poland. Sp. z o.o.
 3. Tomasz Kuszła, Spółdzielnia „Pionier”
 4. Henryk Michalik, MICHAEL Teresa Michalik
 5. Waldemar Mrówczyński URSYN CAR Sp. z o.o.
 6. Bożena Oleksy, FS NOMIA
 7. Jacek Opala, EXACT SYSTEMS Sp. z o.o.
 8. Justyna Radek, Kancelaria Radcy Prawnego – Justyna Radek
 9. Maciej Rujner, Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 10. Paweł Stefański, BALLUFF Sp. z o.o.
 11. Marek Stępień, Polski Związek Motorowy
 12. Łukasz Szarama, AUTO-COMPLEX Łukasz Szarama
 13. Tomasz Wronowski, Mawro 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Beata Półtorak
 2. Janusz Szcześniak
 3. Andrzej Kokoszczyński

KOMISJA ROZJEMCZA

 1. Jacek Ochocki, PPHU BEJ-POL 
 2. Łukasz Orzychowski, TRANSPORTICO s.c.
 3. Agata Piasecka-Gawdzis, GRUPA CSV