Decyzja jury OTWS w sprawie protestów

Decyzja jury OTWS w sprawie protestów

Mamy komunikat Komisji Sędziowskiej OTWS. Każdy przypadek rozpatrywany był oddzielnie, ale w zdecydowanej większości podtrzymana została decyzja o nieprzyznawaniu punktów uczestnikom finału OTWS, którzy nie posiadali włączonych kamer podczas testu w systemie Electude. Niestety, mamy także dowody na nieuczciwe zachowania części uczestników z dwóch szkół podczas pierwszej części testu. Konsekwencje zostały wyciągnięte.

1. Regulamin naszego turnieju jednoznacznie wskazuje na obowiązek posiadania sprawnej i włączonej kamery podczas udziału w części finałowej OTWS. Taki obowiązek komunikowaliśmy przed turniejem oraz kilkukrotnie w trakcie transmisji. Niestety, część finalistów z 20-osobowej grupy do finału przystąpiła bez włączonej kamery. Mamy świadomość, że może to wynikać z problemów technicznych, natomiast nie zmienia to faktu, że organizatorzy OTWS pozbawieni zostali możliwości weryfikacji samodzielnej pracy. 

Część uczestników w protestach zwraca uwagę, że osoba przeprowadzająca uczniów przez platformę Electude, gdzie przeprowadzany był finał, potwierdziła możliwość wykonania testu bez włączonej kamery. Oczywiście z technicznego punktu widzenia jest to możliwe, natomiast nadal niezgodne z regulaminem, którego akceptacja była obowiązkowym punktem rejestracji uczestników. Podkreślaliśmy to również w instrukcji opublikowanej na www.otws.pl.

Przykro nam, że doszło do tego typu sytuacji. Wszystkim finalistom, którym nie przyznaliśmy w związku z powyższym punktów, wyślemy nagrody pocieszenia – kamerki internetowe, aby tego typu sytuacja już nigdy się nie powtórzyła :)

2. Podczas analizy wyników z poszczególnych rund pierwszej części turnieju zauważyliśmy, że w przypadku grup uczniów z dwóch szkół dochodziło do pracy zbiorowej. Efektem tego był bardzo krótki czas udzielania wszystkich prawidłowych odpowiedzi. Miało to związek z problemami technicznymi w pierwszych rundach. Uczniowie, którzy wypełnili test przy pierwszym podejściu, przekazali pytania uczniom, którzy do tychże rund przystępowali w późniejszym czasie. Odnotowaliśmy takie sytuacje w dwóch szkołach. Szkoły zostaną o tym poinformowane w oddzielnej wiadomości.

Indywidualnie uczniowie ci nie osiągali wysokich wyników w pozostałych rundach, dlatego nie zakwalifikowali się do finału. Natomiast w klasyfikacji szkół poszczególnym placówkom dodaliśmy uśrednioną liczbę punktów z omawianych rund, zamiast osiąganych nieuczciwie dużo wyższych wyników. Szkoły ze zmodyfikowaną liczbą punktów zajęły miejsce poza podium. Podobna sytuacja ma miejsce w rankingu nauczycieli.

3. Szczegółowo przeanalizowaliśmy wszystkie rundy, odpowiedzi i wyniki. Dostawaliśmy sygnały od uczniów i nauczycieli o wysokich wynikach, których zabrakło w prezentowanych podczas transmisji tabelach. Błędy były poprawiane na bieżąco (nawet poza transmisją). Tabela była aktualizowana już w trakcie finału. Ponowna analiza wszystkich wyników potwierdziła, że do finału dostały się te osoby, które na to zasłużyły.

4. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie słowa uznania, które do nas spływają ze strony dyrekcji i nauczycieli szkół z całej Polski. Cieszymy się, że po raz kolejny mieliśmy możliwość przeprowadzić finał ogólnopolskiego turnieju, podzielić się z uczniami wiedzą techniczną naszych partnerów, a poprzez nagrody wesprzeć szkoły w edukacji zawodowej i praktycznej. Dziękujemy także za słowa wsparcia od Państwa przy trudnej dla nas wszystkich decyzji dotyczącej anulowania punktów u części uczestników finału.

OSTATECZNE WYNIKI TURNIEJU ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W PONIEDZIAŁEK