Rafał Sosnowski w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Wyposażenia Warsztatów

Rafał Sosnowski w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Wyposażenia Warsztatów

Na ostatnim Walnym Zebraniu EGEA, 29 października 2020 r. kandydatura Rafała Sosnowskiego została jednogłośnie przyjęta przez wszystkie organizacje członkowskie. W nowym składzie zarządu EGEA na dwuletnią kadencję znaleźli się

  • Thierry Coton – President  – GIEG Francja
  • Frank Beaujean – 1st Vice President  – ASA Niemcy
  • Massimo Brunamonti – 2nd Vice President  – AICA Włochy
  • Leon Andriessen – Treasurer – RAI Holandia 
  • Jaume Berenguer – AFIBA Hiszpania
  • Rafał Sosnowski  – STM Polska
  • Julian Woods – GEA Wielka Brytania

EGEA na arenie międzynarodowej skupia w swoich szeregach krajowe reprezentacje stowarzyszeń związanych z branżą wyposażenia warsztatowego.

– Obecność STM na szczeblu europejskim jest bardzo ważna dla branży motoryzacyjnej w Polsce – mówi Rafał Sosnowski. - Zdecydowana większość przepisów mających wpływ na ten sektor powstaje w Brukseli i są one nadrzędne wobec prawa polskiego. Nasze członkostwo w Zarządzie EGEA wzmacnia również głos STM w kraju, a dla mnie jest oczywiście osobistą satysfakcją i zaszczytnym wyróżnieniem – dodaje.