Robert Kierzek nie będzie w zarządzie Inter Cars

Robert Kierzek nie będzie w zarządzie Inter Cars

Względy osobiste miały zadecydować o tym, że obecny wiceprezes Inter Cars, Robert Kierzek, nie będzie ubiegał się o powołanie do zarządu spółki kolejnej kadencji. Odpowiednie oświadczenie trafiło już do Rady Nadzorczej Spółki.

Na 21 czerwca zaplanowano walne zgromadzenie spółki, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe za rok 2017. To podczas tego spotkanie nastąpi wygaśnięcie mandatów członków zarządu bieżącej kadencji.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Robert Kierzek złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Inter Cars. Wówczas pozostał członkiem zarządu, którym jest do dziś. Funkcję prezesa pełnił natomiast od 2010 roku.